Hooggevoeligheid


Hoogsensitieve mensen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel. Zij hebben als het ware fijnere “antennes” ,wat maakt dat zij indrukken dieper en intenser opnemen dan niet sensitieve personen.
Ongeveer 20% van de mensen zijn hoogsensitief Hoogsensitiviteit is dan ook geen ziekte maar een manier van zijn.
Bij deze mensen is er een bredere verbinding tussen de beide hersenhelften. Dit maakt dat zij meer informatie en prikkels binnen krijgen dan niet sensitieve mensen.
Je zou kunnen zeggen dat zij minder filteren en zodoende meer informatie naar binnen halen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij meer tijd nodig hebben om deze indrukken te verwerken. Hierdoor worden ze vaak aangezien als traag en/of  verlegen.
Als je een hoogsensitief persoon echter de kans geeft zul je ontdekken dat deze heel wat te bieden heeft. Het zijn erg intelligente mensen die niet altijd de tijd en de ruimte krijgen die zij nodig hebben. Hierdoor belanden ze nog al eens op een lager niveau van opleiding.
Het grootste probleem waarmee een hoogsensitief persoon echter te maken heeft is overprikkeling.
Als er gedurende een langere tijd of op een hogere frequentie prikkels blijven binnenkomen raken zij overprikkeld.
Dit kan voor een hoogsensitieve een zeer beangstigende ervaring zijn, veel van hen zijn dan ook een groot deel van hun leven bezig deze overprikkeling te voorkomen.

Vaak ontzeggen zij zichzelf kansen en mogelijkheden.
De maatschappij is op dit moment niet ingespeeld op hun sensitieve medemens en maakt dat vele van hen hun sensitiviteit proberen te verloochenen. Met alle gevolgen van dien.
Een hoogsensitief persoon die langdurig is blootgesteld aan een overdaad van prikkels verliest het contact met zichzelf. Ziektes en gedragsproblemen zijn dan het “logische” gevolg.

Vragenlijst HSP

 1. Je voelt je (vaak) anders
 2. Je neemt subtiele signalen bij anderen waar
 3. Je hebt oog voor detail
 4. Je bent creatief aangelegd
 5. Je kunt diep geraakt worden door schoonheid van “dingen” (muziek, kunst, personen etc)
 6. Je hebt een sterke binding met de natuur (je hebt “buiten” nodig)
 7. Je voelt je vaak ongemakkelijk als er veel om je heen gebeurt
 8. Bij (extreme) indrukken raak je makkelijk overstuur en/of trek je je terug.
 9. Je hebt meer slaap nodig
 10. In slaap vallen kan (door de vele indrukken) vaak moeilijk zijn
 11. Veranderingen kunnen je van je stuk brengen
 12. Je bereidt veranderingen en nieuwe situaties graag voor
 13. Je aandacht kan snel worden afgeleid door nieuwe indrukken
 14. Je hebt bij nieuwe situaties de behoefte tot aftasten
 15. Je bent gevoelig voor pijn
 16. Je bent gevoelig voor sferen (kan deze goed aanvoelen)
 17. Je bent zeer begaan met anderen
 18. Je staat open voor emoties van anderen (en kan deze bewust/onbewust beleven)
 19. Je bent loyaal en hebt een groot plichtsbesef
 20. Je cijfert jezelf gemakkelijk weg
 21. Je hebt soms humeurschommelingen die je niet kunt verklaren
 22. Je legt de lat voor jezelf (en soms voor anderen) hoog
 23. Je bent perfectionistisch aangelegd
 24. Je denkt in beelden (beelddenker)
 25. Je hebt een rijke innerlijke belevingswereld
 26. Je  hebt diepzinnige (levens)vragen
 27. Je hebt sterke behoefte aan harmonie (moeite met conflicten)
 28. Honger heeft een sterke invloed op je gemoedstoestand
 29. Kledingmerkjes/ naden en bijvoorbeeld stoffen kunnen je irriteren
 30. Geluiden kunnen veel indruk op je maken
 31. Je geeft de indruk dat je gedachte(s) kunt lezen
  (Tijds)druk resulteert in lager presteren/afhaken
 32. Je presteert beter wanneer anderen niet meekijken
 33. “Kleine” opmerkingen kunnen je (lang) bezig houden
 34. Een duidelijke en vriendelijke correctie heeft meer effect dan straffen.

 

De vier vormen van hoogsensitiviteit.


Niet iedere hsp-er is het zelfde, dit komt deels doordat het een karaktereigenschap is maar dit komt ook omdat hoogsensitiviteit zich afspeelt op vier verschillende vlakken en hoewel de meeste hooggevoelige mensen alle vier de vlakken vertegenwoordigen zit de verdeling over deze vlakken telkens anders.
Hooggevoelig op:

 • fysiek/ lichamelijk gebied
 • mentaal gebied
 • emotioneel gebied
 • spiritueel gebied


kenmerken op fysiek/lichamelijk gebied:

 1. veel details zien, kleine veranderingen waarnemen en dit vaak ook benoemen;
 2. graag observeren, liever niet (lichamelijk) actief meedoen;
  geluiden snel 'hard' noemen of licht fel vinden;
 3. geïrriteerd zijn door niet lekker zittende kleding, denk aan naden, stiksels, wol en etiketten;
 4. intens reageren op lichamelijke pijn  maar daarnaast zelden hoge koorts maken;
 5. subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden;
 6. graag in de natuur willen zijn, verzamelen van stenen, stokken………

kenmerken op emotioneel gebied:

 1. aanvoelen van stemmingen en emoties;
 2. zich snel zorgen maken;
 3. moeite hebben met veranderende omstandigheden , behoefte aan structuur;
 4. de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen;
 5. tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen;
 6. inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen en deze overnemen;
 7. op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie;  
 8. veel moeite hebben met ruzies en conflicten.

kenmerken op mentaal gebied:

 1. een goed geheugen hebben;
 2. voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken (maar deze niet altijd aan iedereen laten zien, kritisch zijn in het delen van);
 3. diepzinnige vragen stellen;
  moeite hebben met (zelf) structureren en organiseren of hier juist sterk in uitblinken;
 4. een hekel hebben aan oefenen en herhalen, werkt dan ook niet betreffende leerstof;
 5. vaak beelddenkers ( fonetisch schrijven, klanken verwisselen,achterblijven met lezen, omdraaien van letters,
 6. overslaan van woorden, liever inlevend lezen dan begrijpend, moeite met cijfers 53 =35, 3X4 is een andere som dan 4X3…….);
 7. levendige fantasie en ideeën en een groot gevoel voor humor;
 8. groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidgevoel;

kenmerken op spiritueel gebied:

 1. eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen;
 2. vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn;
 3. zeer hechten aan de waarheid;
 4. gericht zijn op liefde en vrede;
 5. diep nadenken over levensvragen;
 6. sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren);
 7. blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen;
 8. wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('bemiddelaar');
 9. Hebben een sterke intuïtie, zitten er zelden naast als het gaat om mensen "aanvoelen"en hun intenties.