Energetisch zuiveren


In mijn beleving bestaat alles uit energie, niet alleen mensen, dieren en planten, maar ook voorwerpen.

Elk mens, dier, plant en voorwerp straalt energie uit en neemt energie op. Dit maakt dat wij bijvoorbeeld van sommige mensen heel moe worden, terwijl anderen ons juist opladen.

Als wij lange tijd onder invloed zijn van negatieve energie, dan nemen wij deze op en verzwaren zo onszelf. Ook in onze huizen kan dit gebeuren. Emoties en gebeurtenissen laten zo hun energetische sporen na en verzwaren in de loop der tijd de ruimtes. Het gevolg is dat wij deze energie gaan opnemen/overnemen en zo last krijgen van klachten zoals: vermoeidheid, zwaarmoedigheid, negativiteit en zelfs gedragsproblemen.

In vroegere tijden was het zuiveren van huizen normaal, maar op de dag van vandaag is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Wij in het westen leren ons richten op het tastbare en zo kan het dat het ontastbare naar de achtergrond verdwijnt, terwijl dit eigenlijk veel invloed heeft op ons gestel en zo ook op ons dagelijks leven.