Delenwerk


Er zijn delen van onze persoonlijkheid die tot op zekere hoogte een eigen leven leiden: een machteloze woede die steeds terugkomt, een donker gat waar we af en toe in terecht komen en toekomst fantasie die ons blijft stimuleren. In de therapie roep ik deze innerlijke kanten bij je op als persoonlijkheden waarmee je een 'gesprek' voert. Dit kan duidelijkheid geven over innerlijke conflicten en onopgeloste trauma's. Je kunt in een sessie ook een 'gesprek' voeren met dat deel dat verantwoordelijk is voor het in stand houden van nare gewoonten of gedragswijzen waar je vanaf wilt. Elk deel in je heeft altijd een positieve intentie voor je als mens. In de sessie laat ik je vragen aan dat deel wanneer en waarom het is ontstaan. En wat je voor jou als persoon wilt bereiken. Dat inzicht is belangrijk voor heling.